41 48 90 96

3D-prosjektering av sprinkleranlegg

Vi prosjekterer i 3D og har hatt mange BIM prosjekter. De fleste sprinkleranleggene som vi prosjekterer, er prosjektert etter følgende sprinklerstandarder:

 • NS-EN12845 for næringsbygg.

 • NS-EN16925-2018 + NA for boligsprinkler.

VIKTIG Å VITE VED PROSJEKTERING AV SPRINKLERANLEGG:

Dette er viktig å vite:

Når ett sprinkleranlegg skal prosjekteres er det en del ting som må på plass for å få bestemt riktige fareklasser i ett bygg før prosjekteringen starter. Følgende opplysninger/ting må på plass:

  • DWG (autocad) tegninger fra arkitekt i riktig revisjon

  • Brannkonsept/brannrapport fra brannteknisk rådgiver

  • Virksomhet/er som skal bruke bygget

  • Lagringshøyde

  • Hvordan det skal lagres

  • Hva slags varer som skal lagres Innpakning av varer 

  • Innpakning av varer

Når sprinkleranlegget er prosjektert, blir det utført hydrauliske beregninger iht. utløsningsarealer i forhold til fareklassene på bygget. Dette sjekkes opp mot kapasitetsberegning man har mottatt fra kommunen på hva de kan levere av vann og trykk i tilkoblingspunktet.

Når sprinkleranlegget er ferdig prosjektert utarbeides det arbeidstegninger med alle relevante opplysninger over sprinklerhoder, fareklasser, trykk og vannkrav til sprinkleranlegget.

Kontakt oss for mer informasjon om prosjektering av sprinkleranlegg