41 48 90 96

FG-Godkjente konsulenter

Incendium Consult AS er FG-godkjent for prosjektering og kontroll
av alle typer automatiske slukkeanlegg - vanntåkeanlegg, skumslukkeanlegg, gass-slukkeanlegg og sprinkleranlegg. Med over 20-års erfaring innen sprinkleranlegg, er det blitt vårt spesialområde. Vi prosjekterer
i 3D og har hatt mange BIM-prosjekter.

Om Incendium
Consult AS

VI er ett konsulentfirma med solid erfaring innen VVS og alle typer slukkeanlegg. Sprinkleranlegg er vår spesialitet. Vi prosjekterer i 3D
og vi har hatt mange BIM prosjekter.

Vi prosjekterer VVS og sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg, skumslukkeanlegg og gass slukkesystemer og vi levere også
utstyr og materiell til gass, skum og vanntåkesystemer.

Incendium Consult AS er Sentralt godkjent med Ansvarsrett i
tiltaksklasse 3 for alt innen VVS samt FG godkjent for prosjektering
av automatiske slukkeanlegg og kontroll av disse. 

Andre tjenester
vi leverer er:

Dokumentasjon av ditt gamle sprinkleranlegg:

Det er ett krav fra myndighetene at eier skal inneha oppdatert branndokumentasjon på byggene de eier. I mange tilfeller så ser vi at
det mangler tegninger av sprinkleranlegget samt hydrauliske beregninger som viser at sprinkleranlegget er i forhold til bruken av bygget.

Vi går da fysisk igjennom hele bygget for å få målt inn rør og sprinklerhoder. Vi sjekker at dimensjoner etc. er slik de skal være. Alle tegninger blir tegnet i 3D format slik at fremtidige endringer etc. ikke blir
så dyre på prosjekteringssiden ettersom all informasjonen ligger i 3D tegningen. Vi foretar hydrauliske beregninger i alle aktuelle områder der det skal foretas hydrauliske beregninger og sjekker opp dette med aktuell kommune slik at vi er sikre på at det er nok vann inn til sprinkleranlegget.

I tillegg så er vi behjelpelig ved eventuelle ombygginger, gi forslag til ombygginger hvis ditt gamle sprinkleranlegg ikke er godkjent. Du vil da som kunde få en detaljert rapport med bilder og forklaringer etc. som forteller deg hva som er feil iht. sprinklerstandard og en tiltaksplan på
hva som er viktigst å ordne først, slik at du selv har kontroll på hva som
må gjøres til enhver tid. Vi kan da lage en beskrivelse med nye sprinklertegninger og innhente tilbud for deg fra utførende firmaer.

Nybygg og endring på eldre sprinkleranlegg.

Årlig FG godkjent sprinklerkontroll av sprinkleranlegg.
Kontrollere prosjekterte løsninger før byggestart. 

Undertegnede har lang erfaring fra alle typer slukkeanlegg da jeg i en periode reiste verden rundt på skip, plattformer, gasskraftverk etc. og testet og kjørte i gang store slukkesystemer som, vanntåkeanlegg,
gass slukkeanlegg og skumanlegg. Sprinkleranlegg har jeg holdt på
med i over 20 år som prosjekterende/kontrollerende.

Lenker


TEGNINGER

1/3 - 3D bilde av prosjektert løsning for sprinklersentral med 2 sprinklerpumper og sprinklerbasseng
2/3 - 3D bilde av prosjektert løsning sprinklerventiler og kapasitetsmåler
3/3 - 3D bilde BIM prosjekt

TRAFOBRANN

1/2 - Trafobrann
2/2 - Trafobrann slukkes av vanntåkeanlegg type Deluge

Gass slukkesystemer

1/4 - iFlow gass slukkesystemskisse
2/4 - iFlow gass slukkesystem ventiler 
3/4 - iFlow gass slukkesystem ventil
4/4 - iFlow gass slukkesystem ventil

Skum slukkesystemer 

1/3 - Skumslukkeanlegg under montering
2/3 - Skumslukkeanlegg under montering 3 soners skumanlegg
3/3 - Skumslukkeanlegg under montering 3 soners skumanlegg

Vanntåkesystemer 

1/4 - OH Vid Firekill vanntåkedyse
2/4 - K6 Vid Firekill åpen vanntåkedyse
3/4 - Deluge ventil Vid Firekill
4/4 - OH tørrsprinkler Vid Firekill vanntåkedyse

Sprinklersystemer

1/3 -  ESFR taksprinkler
2/3 -  Sprinklersentraler
3/3 - ESFR taksprinkler

Referanseprosjekter

Her vil det komme informasjon etter hvert

Nyheter

Her vil det komme informasjon etter hvert

ta kontakt for mer informasjon!